Tværfagligt samarbejde

Brobygning

Himmelblå har sammen med de andre institutioner et samarbejde med skoler, sfo'er og fritidshjem i Vorup. Dette samarbejde består af flere elementer:

  • At være med til at skabe så god en skolestart som muligt.
  • For personalet findes der fælles møder, vidensdeling og små kursusforløb.

Tværfaglig gruppe

En gang om måneden er der mulighed for at forældre, personale og leder kan drøfte specifikke problemstillinger med hhv. psykolog, talepædagog, socialrådgiver og sundhedsplejerske.

Øvrige

Udover ovennævnte er der samarbejde med forvaltningen, andre institutioner, det selvejende ledernetværk, seminariet m.m.