Tværfagligt samarbejde

Børnehaven Himmelblå har mange samarbejdspartnere uden for institutionen, som hjælper med at forbedre institutionens service.

Himmelblå har sammen med andre daginstitutioner et samarbejde med skoler, SFO'er og fritidshjem i Vorup. Dette samarbejde skal være med til at skabe så god en skolestart som muligt. Personalet holder fælles møder med vidensdeling og små kursusforløb.

En gang om måneden er der mulighed for at forældre, personale og leder kan drøfte specifikke problemstillinger med henholdsvis en psykolog, talepædagog, socialrådgiver og sundhedsplejerske.

Udover ovennævnte er der samarbejde med Børn og Skole-forvaltningen i Randers Kommune, andre institutioner, det selvejende ledernetværk, pædagogseminariet m.m.