Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen består af 7 forældre (forældrevalgte), 1 personalerepræsentant samt lederen (uden stemmeret).

Da Børnehaven Himmelblå er en selvejende institution har forældrebestyrelsen store beføjelser.

Forældrebestyrelsen har kompetence til at ansætte og afskedige personale i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale.

Forældrebestyrelsens arbejde er, i samarbejde med personalet, at fastlægge de overordnede rammer for børnehavens virksomhed bla.:

  • Pædagogiske principper i børnehaven
  • Pædagogisk målsætning
  • Mål og handleplaner
  • Pædagogiske læreplaner
  • Aftaler med Randers Kommune
  • Rammer for forældresamarbejdet
  • Børnehavens budget og indretning