Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen består af syv forældrevalgte forældrerepræsentanter, en personalerepræsentant og lederen af institutionen.

Da Børnehaven Himmelblå er en selvejende institution, har forældrebestyrelsen store beføjelser.

Forældrebestyrelsen har kompetence til at ansætte og afskedige personale i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale.

Forældrebestyrelsens arbejde er at fastlægge de overordnede rammer for børnehavens virksomhed i samarbejde med personalet, herunder bl.a.:

  • pædagogiske principper i børnehaven
  • pædagogisk målsætning
  • mål og handleplaner
  • pædagogiske læreplaner
  • aftaler med Randers Kommune
  • rammer for forældresamarbejdet
  • børnehavens budget og indretning