Forældreforening

Børnehaven Himmelblå har en forældreforening, her har børn, forældre og personale mulighed for hygge/samvær udover det i dagligdagen.

Forældreforeningen består af 8 forældrevalgte samt 1 personalerepræsentant, som bliver valgt på den årlige generalforsamling for en 1 årig periode.

Foreningens arbejde er at planlægge forskellige arrangementer i børnehaven, udenfor dennes almindelige åbningstid. Det sidste år har der været julefest, fastelavnsfest, sommerfest og lanternefest.

Udover at planlægge og afvikle disse arrangementer vurderer foreningen, om den er i stand til at yde en ekstra økonomisk service til børnene i børnehaven. Det kan og har været f.eks. betaling af bus til vores årlige fællestur, støtte til teater, indkøb af legetøj o.lign.