Sprog

Vi vil give børnene muligheder for at udvikle et varieret og nuanceret sprog.

Her kan du læse mere om læreplanen:

Sprog