Personlige kompetencer

Vi vil udvikle barnets evner til at begå sig i sociale relationer.

Her kan du læse mere om læreplanen:

Sociale kompetence