Om pædagogiske læreplaner

Her kan du læse om pædagogiske læreplaner, hvordan vi arbejder med dem og baggrunden for dem.

I henhold til dagtilbudslovens kapitel 2, § 8 skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan, der indeholder temaerne:

 • Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Erfaringsdannelse/læring

Det enkelte barn udvikler sig dels gennem relationer til andre og dels gennem de læreprocesser, som det er en del af både i hjemmet og i børnehaven.

Børns erfaringsdannelser sker, når der gives mulighed for oplevelser dels alene og dels i samspil med andre.

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor børnene trives og får mulighed for at gøre erfaringer om dem selv og deres kroppe. Vi voksne skaber rammerne og trygheden, så børnene kan få frirum til deres oplevelser og lege.

Dokumentation

Dokumentationen for, hvordan vi omsætter teori til praksis i forhold til arbejdet med pædagogiske læreplaner, kan fremkomme som følgende:

 • Beskrivelse af en enkelt aktivitet
 • Beskrivelse af projektforløb
 • Barnets bog (som indeholder barnets børnehavehistorie, hvem er barnet, en historie der løbende arbejdes med i forhold til det, der optager barnet osv.)
 • Logbøger
 • Fotos som beskriver dagligdagen, projekter osv.