Om pædagogiske læreplaner

Her kan du læse om pædagogiske læreplaner, hvordan vi arbejder med dem og baggrunden for dem.

I henhold til Lov om Dagtilbud kap. 2 § 8 skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan, der indeholder temaerne:

 •       Barnets alsidige personlige udvikling (personlige   kompetencer)
 •       Sociale kompetencer.
 •       Sprog.
 •       Krop og bevægelse.
 •       Naturen og naturfænomener.
 •       Kulturelle udtryksformer og værdier.    

Erfaringsdannelse/læring

Det enkelte barn udvikler sig dels gennem relationer til andre og dels gennem de læreprocesser som de er en del af både i hjemmet og i børnehaven.

Børns erfaringsdannelser sker, når der gives mulighed for oplevelser dels alene og dels i samspillet med andre.

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor børnene trives og får mulighed for at gøre erfaringer om sig selv og sin krop. Vi voksne skaber rammerne og trygheden, så børnene kan få fri rum til deres oplevelser og lege.

Dokumentation

Hvordan vi omsætter teori til praksis i forhold til arbejdet med pædagogiske læreplaner, kan dokumentation fremkomme som følgende:

 • Beskrivelse af en enkelt aktivitet.
 • Beskrivelse af projektforløb.
 • Barnets bog (som indeholder barnets børnehave historie, hvem er barnet, en historie der løbende arbejdes med, i forhold til det der optager barnet osv.)
 • Logbøger.
 • Foto, som beskriver dagligdagen, projekter osv.