Afrapportering af pædagogiske læreplaner 2015

Her kan du finde en afrapportering af, hvordan vi i Himmelblå har arbejdet med pædagogiske læreplaner i 2015.

De seks temaer indenfor de pædagogiske læreplaner er en del af den daglige pædagogiske praksis.

Vi arbejder i dybden med det enkelte tema i forbindelse med projektforløb hen over året. Vi arbejder med årsplanlægning, hvor de forskellige projektforløb bliver fastsat.

Vores arbejde med læreplanerne synliggøres gennem opslag, fotos, udstillinger og som bilag i "barnets bog".

Vi evaluerer løbende læreplanerne, hvor vi stiller spørgsmålene:

  • Hvordan har vi arbejdet med den enkelte pædagogiske læreplan?
  • Hvad har virket godt/hvad er blevet indfriet?
  • Hvad har ikke virket godt/hvad er ikke blevet indfriet?
  • Føler vi ejerskab?

Indenfor den sidste periode har vi arbejdet i dybden med læreplanerne "Sociale kompetencer", "Natur og naturfænomener" og "Sprog".

Se hele afrapporteringen af pædagogiske læreplaner for 2015.