Pædagogik

Her kan du læse om Børnehaven Himmelblås værdier, pædagogiske principper og læringssyn.

Den pædagogiske dagligdag i Himmelblå tager sit afsæt i Himmelblås pædagogiske værdier og principper, vores læringssyn, og at inklusion er alles ansvar i Himmelblå.

Vores værdier sætter sammen med vores pædagogiske principper rammen for en dagligdag, hvor læring betragtes som en proces, der finder sted hele tiden, dels gennem relationer til andre og dels gennem de læreprocesser barnet er en del af både i hjemmet og i børnehaven.

Læs mere om vores værdier og pædagogiske principper her.

Vi tilbyder en dagligdag, der veksler mellem planlagte aktiviteter og barnets frirum til egne oplevelser og lege.

Vi er opmærksomme på, at børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempi og har forskellige tilgange til læring: se (visuel), høre (auditiv), bevæge (kinæstetisk) og føle (taktil). Vi er ligeledes opmærksomme på, at barnet indgår i de forskellige læringsrum, der er dagligdagen/rutinerne, de planlagte aktiviteter/projekter og legen/børnekulturen.

Praksis kan være:

  • at vi har ugenerte rum og legesteder både inde og ude.
  • at personalet ikke altid blander sig i børnenes lege/aktiviteter/konflikter.
  • at hjælpe børnene med erfaringsdannelse ved tilrettelagte aktiviteter.
  • at der gives mange førstegangsoplevelser, men også genkendelige oplevelser.
  • at vi hjælper de børn, der har behov, på vej.
  • at udgangspunktet ved projekter er, at børnene skal opleve, se, høre, bevæge og føle for derigennem at gøre erfaringer, som kan suppleres med voksenviden.
  • at vi voksne er børnenes sikkerhedsnet og hjælpere, så de altid ved, de har en voksen i nærheden.

"Hvad jeg hører, glemmer jeg
 hvad jeg ser, husker jeg
 hvad jeg gør, forstår jeg"