Børn med særlige behov

Her kan du læse om Børnehaven Himmelblås syn på børn med særlige behov.

I børnehaven Himmelblå mener vi:

  • At alle børn er unikke og født med forskellige kompetencer.
  • At alle børn kan bidrage til fællesskabet.
  • At det er de voksnes opgave, at støtte børn med særlige behov i vanskelige situationer.
  • At børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempi. Det er derfor væsentligt for os, at den pædagogiske praksis tager det nødvendige hensyn til det enkelte barn.

I forhold til børn med særlige behov, kan disse have brug for en særlig opmærksomhed.

Dette kan blandt andet gøres ved:

  • At vurdere barnets styrker samt svagheder og fokuserer på barnets styrkesider.
  • At barnet i nogle situationer har ”deres egen voksen”, der kan guide dem gennem daglig livet i børnehaven.
  • At aktiviteterne foregår i mindre grupper.
  • At barnet alene sammen med en voksen eller sammen med andre børn har mulighed for at beskæftige sig uforstyrret
  • At barnet støttes i sociale relationer (leg, venskaber o.lign.).
  • At forberede barnet på dagens aktiviteter enten mundtligt eller ved hjælp af billeder (piktogrammer).