Børn med særlige behov

Her kan du læse om Børnehaven Himmelblås syn på børn med særlige behov, dvs. børn der kan have brug for særlig opmærksomhed.

I børnehaven Himmelblå mener vi:

  • at alle børn er unikke og født med forskellige kompetencer.
  • at alle børn kan bidrage til fællesskabet.
  • at det er de voksnes opgave at støtte børn med særlige behov i vanskelige situationer.
  • at børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempi. Det er derfor væsentligt for os, at den pædagogiske praksis tager det nødvendige hensyn til det enkelte barn.

Dette kan blandt andet gøres ved:

  • at vurdere barnets styrker og svagheder og fokusere på barnets styrkesider.
  • at barnet i nogle situationer har "deres egen voksen", der kan guide dem gennem daglig livet i børnehaven.
  • at aktiviteterne foregår i mindre grupper.
  • at barnet alene sammen med en voksen eller sammen med andre børn har mulighed for at beskæftige sig uforstyrret.
  • at barnet støttes i sociale relationer (leg, venskaber og lignende).
  • at forberede barnet på dagens aktiviteter enten mundtligt eller ved hjælp af billeder (piktogrammer).