Uddannelsesinstitutioner

Børnehaven Himmelblå har altid haft studerende. Vi ser det som noget positivt at blive set med andre øjne og siger altid velkommen til nye studerende.

Vi har pædagogstuderende og studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU).

Læs praktikstedsbeskrivelsen for Børnehaven Himmelblå her.

Forventninger til studerende

Vi forventer, at den studerende vil:

 • opnå indsigt i og forståelse for institutionens pædagogiske holdninger og praksis.
 • hilse personligt på alle forældre fra den pågældende gruppe i løbet af introduktionsperioden. Der er selvfølgelig åbent for at hilse på forældrene fra andre grupper.
 • forholde sig kritisk på en konstruktiv måde.
 • deltage i personalemøder, gruppemøder og andre relevante møder.
 • være fleksibel i forbindelse med mødetider, så kendskabet til institutionens hele dag øges.
 • opnå indsigt i og forståelse for brugergruppen.
 • opsætte personlige og faglige mål for praktikperioden og være i stand til at udvikle disse. Fremlæggelsen af målene sker på førstkommende personalemøde, så hele personalegruppen er informeret og ikke kun praktikvejlederen. Udkastet til målformuleringen gives til praktikvejlederen ved praktikkens start.
 • holde personalet ajour på personalemøderne med praktikkens indhold og forløb.
 • tage aktivt del i planlægningen af vejledningstimerne.
 • holde sig ajour med, hvad der sker i institutionen via vagtbogen og personalet.
 • læse relevant litteratur for praktikperioden.
 • tage aktiv del i dagligdagen såvel pædagogisk som praktisk.
 • overholde sin tavshedspligt.
 • inspirere og afprøve idéer i samarbejde med personalet.
 • udvise respekt overfor kollegaer, børn og forældre.
 • undre sig og stille spørgsmål.
 • have lyst til at lære og erfare.
 • være loyal overfor trufne beslutninger.
 • have en åben og positiv holdning til praktikken/institutionen.
 • have lyst til at gå i dialog med forældrene og udvikle denne evne.