Dagsrytme

Dagen i børnehaven Himmelblå består ikke kun af faste holdepunkter. Der vil være tilbud om både planlagte og spontane aktiviteter, ture ud af huset, mulighed for at lege med vennerne osv.

Nogle børn skal der hygges om, andre skal der prøves kræfter med. Der skal være plads til det hele, men det vigtigste er, at børnene skal have lov, plads til og mulighed for at være børn og nyde den tid, de går i vores børnehave. Dagsrytmen gælder både for Nørresundbyvej og Månehuset. De fleste tidspunkter er cirka-tidspunkter (undtagen personalets mødetidspunkter selvfølgelig).

 Kl. 06:30

 
 

 
 

 En medarbejder møder ind. Der forberedes morgenmad.

 Der siges personligt godmorgen til hvert barn og familie. Der er
 vinkeritualer i forhold til det enkelte barn og familiens behov.

 Efterhånden som børnene kommer, skal forældrene melde dem
 "kommet" på Tabulex-tavlen.

 Kl. 06:45

 Næste medarbejder møder ind.

 Kl. 07:30

 
 

 
 

 
 
 

 En tredje medarbejder møder ind på Nørresundbyvej.

 Der ryddes op efter morgenmaden, og grupperne fordeler sig i
 grupperummene.

 Det er vigtigt, at det enkelte barn og forældrene føler sig set og budt
 velkommen til en ny dag.

 Mellem kl. 07:30 og 09:00 skal der være roligt i alrummet, så børn og
 familier får en god start på dagen og får sagt farvel til hinanden på en
 rar måde.

 Kl. 09:00

 Det er tid til "9-mad". Mange børn har behov for at spise lidt på dette
 tidspunkt. Nogle børn skal måske mindes om muligheden.

 Kl. 11:00-
 12:00

 
 

 Frokosttid. Børnene spiser i de grupper, de tilhører. Muligheden for at 
 spise med en ven i en anden gruppe er ret åben.

 Enten før eller efter spisning tages børnene med i garderoben for at
 rydde op i eget rum.

 Kl. 14:00
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Eftermiddagsmad. Her forbereder børn og voksne et fælles måltid,
 som primært består af brød og frugt.

 Nogle børn begynder at blive hentet. Ved afhentning skal forældrene
 melde "gået hjem" på Tabulex-tavlen.

 Det er vigtigt, der bliver sagt ordentligt farvel til det enkelte barn og
 forældrene.

 Mellem kl. 14:30 og 15:30 skal der være roligt i alrummet, så børn og
 familier får en rar afslutning på dagen.

 Børn og voksne hjælper hinanden med at rydde det meste op ude og
 inde.

 Kl. 16:00-
 16:30/16:45 


 Den sidste time, børnehaven har åben, skal være hyggelig og rar for
 de børn og voksne, der er tilbage. Her er det hensigten, at en
 medarbejder tager sig af børnene, mens den anden rydder det sidste
 op. 

 Kl. 16:45

 Børnehaven lukker. OBS: Om fredagen lukker børnehaven kl. 16:30.