Børnehaven Himmelblå

105 glade børn og 19 glade voksne mødes hver dag i Børnehaven Himmelblå. Vi er opdelt i fem grupper, fordelt på to afdelinger - Nørresundbyvej og Månedalen.

En del af vores dagligdag er præget af natur og udeliv, og vi føler os meget privilegerede i forhold til, at Månedalen er en del af vores børnehave.

Foruden Månedalen benytter vi grusgraven på Tebbestrupvej, Anemoneskoven, Vorup Enge, vores hyggelige legeplads på afdelingen Nørresundbyvej med mange hyggekroge og gemmesteder, fritidshjemmets legeplads og nærområdet.

Børnehaven Himmelblå er en selvejende institution tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Vi har driftsoverenskomst med Randers Kommune og er tilknyttet den kommunale pladsanvisning på lige fod med de kommunale institutioner. Desuden har vi vores egne vedtægter, som beskriver ansvarsområderne i børnehaven. Driftsoverenskomst og vedtægter kan downloades her:

Driftsoverenskomst del 1

Driftsoverenskomst del 2

Børnehaven Himmelblå er ikke en del af den nye dagtilbudsstruktur i Randers Kommune. Forældrebestyrelsen i Børnehaven Himmelblå har valgt at bevare børnehavens selveje og dermed den forældreindflydelse, der er kendetegnende ved en selvejende institution.

Vi roser os af, at vi som personalegruppe kan lide at være sammen. Vi er gode til at være sammen med børnene og have en god dialog med "vores" forældre.

Fysiske rammer

Afdelingen Nørresundbyvej indeholder tre grupperum med tilhørende toiletrum, sprogrum/bibliotek, motorikrum, alrum, garderobe, køkken, bilrum, dukkekrog, kontor og personalefaciliteter samt en hyggelig legeplads med grønne områder og forskellige aktivitetsmuligheder.

Afdelingen Månehuset indeholder to grupperum med toiletfaciliteter, stort alrum med køkken, legekrog og dukkekrog, kontor og personalefaciliteter, et stort overdækket uderum og et åbent skovområde omkring huset.